Arkiv for juli, 2012

  • Når sparing til bolig framstilles som en dyd, blir de som ikke sparer stemplet som uansvarlige. Sparemoralismen i boligdebatten bærer preg av manglende forståelse for at slettes ikke alle har mulighet til å spare.

Den 5. juli sa konserndirektør i ...

    Sparemoralismen

    Når sparing til bolig framstilles som en dyd, blir de som ikke sparer stemplet som uansvarlige. Sparemoralismen i boligdebatten bærer preg av manglende forståelse for at slettes ikke alle har mulighet til å spare. Den 5. juli sa konserndirektør i ...

    Fortsett lesning...